С изпращането по емайл на Вашето резюме, декларирате, че сте запознати с "Декларация за поверителност на данни на кандидат за работа" и "Декларация за съгласие на кандидат за работа" на обработване на Вашите лични данни. Емайл за изпращане на Вашето резюме е: HR@volantis.bg 
 
Декларация за поверителност на данни на кадидат за работа

Д
екларация за съгласие на кандидат за работа

или може да кандидатствате чрез платформата на JOBS.BG - Волантис България ЕООД

Update cookies preferences