ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА КАНДИДАТ ЗА РАБОТА
 
С настоящото удостоверявам, че съм прочел, запознал и разбрал и доброволно и информирано давам изричното си съгласие на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ да обработва личните ми данни съгласно „Декларацията за поверителност  на личните данни на кандитати за работа“ от 31.01.2022 г. на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ.
 
С настоящото, давам съгласие на „ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ да обработва следната информация:
 
Лични данни:

 • Име
 • Дата на раждане
 • ЕГН
 • Данни за контакт, включващи телефонен номер, имейл и пощенски адрес
 • Опит, обучения и квалификации
 • Автобиография
 • Данни от шофьорска книжка
 • Предишно възнагражение
 • Предишни работодатели
 
Чувствителни данни:

 • Здравословно състояние/увреждания свързани с длъжността
 • Съдебно удостоверение свързано с длъжността
 
Също така разбирам, че терминът "обработка" включва получаване, записване или съхраняване на информация или данни или извършване на всяка операция или набор от операции по информацията или данните, включително организиране, промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване, или унищожаване на информацията или данните.
 
Потвърждавам, че съм прочел и разбрал обяснението за обработката на данни в Декларацията за поверителност  на личните данни на кандидати от дата 31.01.2022  на КОМПАНИЯ, и че съм съгласен с обработката и съхраняването на тези данни за срок от 12 месеца или докато не оттегля това право или ако влезна в трудови взаимоотношения с КОМПАНИЯТА, когато ще ми бъде предоставена нова Декларацията за поверителност.