Условия за ползване на сайта volantis.bg

Условия за ползване

Актуалност: 26.06.2021 г.

Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайта www.volantis.bg ("Сайта"). Моля прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия.
Във връзка с предоставяните Услуги ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД (ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.
Подавайки обява в Сайта, Вие се съгласявате с Условията за подаване на обяви, част от Условията.

1. Общи положения
1.1. ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД с адрес на управление София, бул. България 53, ет.3, маг. 27, ЕИК: 206563452 предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта volantis.bg информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.
1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.
1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи, ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ.
1.4. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от агентите на недвижими имоти, консултантите и администраторите на Волантис България, както и от трети лица Потребители, чрез предоставените форми за подаване на частни обяви.
1.5. Информацията постъпва от Клиентите на Волантис България по повод извършваната по занятие от Волантис България, брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
2. Отговорности
2.1. Ние (Волантис България) се стремим да поддържаме максимално точна и актуална информация в Сайта, но поради динамиката и многообразието на предлаганата информация, както и поради факта че информацията често е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че това (поддържането на максимално точна и актуална информация) не винаги е възможно. Ето защо, Волантис България не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите, и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.
2.2. Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.
2.3. Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутона НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ или ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от Волантис България под формата на имейл и СМС. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща. Ако не желаете да получавате СМС съобщения на телефона си, Вие трябва да заявите това, като се обадите на тел. 0882 100111 в делнични дни между 09.00 и 18.00 часа.
2.4. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.
2.5. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за публикуване на обяви.
2.6. Волантис България не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.
2.7. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Волантис България и/или на съответните трети лица.
3. Право на промени
3.1. Волантис България си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.
3.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.
3.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.
4. Право на собственост
4.1. Цялата информация от базата данни на Волантис България, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е собственост на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
4.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на Волантис България.
4.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успели да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.
4.4. При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми Волантис България, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Волантис България ще се съобрази с желанието на автора.
5. Връзки към други сайтове
5.1. Волантис България предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на Волантис България, без да искат предварително уведомление или разрешение.
Волантис България може да изисква прекратяването на изградена връзка, ако за нея е използвана техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на Волантис България като собствена на използващите връзката лица, без за това да е искано предварително съгласие от Волантис България.
 

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

Условия за ползване на сайта volantis.bg

Актуалност: 26.06.2021г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.
Волантис България като Брокер на недвижими имоти, извършващ по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услуги от Волантис България и ползватели на сайта (Потребители/Субекти на данни) за целите на обслужването им.
В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, които означава, че не можете да използвате Услугите на Волантис България.
С цел предоставяне на Услугите в сайта www.volantis.bg/, ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД с адрес на управление: бул. България 53, ет. 3, маг. 27, гр. София, ПК 1404, ЕИК 206563452, (Волантис България) съхранява и обработва данни на физически („Субекти на данни“), както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.
1. Лица, за които Волантис Българиясъхранява и обработва данни
1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, Волантис България обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ Потребители - ползватели на Сайта;
б/ Потребители - отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ Потребители, отправили кореспонденция към Волантис България;
г/ Клиенти, желаещи да ползват Услуги от Волантис България.
2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител
2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с Волантис България, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни - това са име, телефонен номер, имейл адрес.
2.2. Волантис България съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.
2.4. Волантис България съхранява и обработва информацията за имейл адрес на Потребителя, постъпила чрез формата за абонамент в Сайта, където Потребителят (Субектът на данни) има възможност да се абонира за получаването на имейл известия (Известяване) за нови или актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене.
Потребителят може да прекрати абонамента си, като натисне бутона за прекратяване, който е достъпен във всяко получено електронно съобщение, като се обади на тел. 0882 100111 всеки работен ден от 09 до 18 часа или като използва основната форма за контакт на сайта.
2.5. Сайтът може да дава възможност на Потребителя да запазва избрани обяви (оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), който е лесно да бъдат разгледани в по-късен момент от страницата "Бележник". Бележникът е личен за Потребителя. В него Вие можете по всяко време да добавяте или изтривате добавени обяви.
Във връзка с тази функционалност на Сайта, Волантис България съхранява информация за т. нар. Cookie или "бисквитки".
2.6. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи Волантис България използва "бисквитки", за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.
Повече да "бисквитките" можете да прочетете по-долу в "Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци".
3. Цели, за които обработваме лични данни
3.1. Волантис България събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:
а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:
Договор за посредничество да продажба на недвижим имот
Договор за посредничество за покупка на недвижим имот
Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот
Договор за посредничество за наемане на недвижим имот
в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:
Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот
Протокол за предоставяне на информация
г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.
4. Информацията, която обработваме и съхраняваме
4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, Волантис България събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на Волантис България въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:
а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;
б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;
в/ при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;
г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;
д/ за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на Волантис България): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;
е/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;
ж/ за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;
4.2. Волантис Българияне събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:
а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
5. Сигурност
5.1. Волантис България работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.
6. Използване на събраната информация
6.1. Волантис България използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.
7. Срокове за съхранение на информация и лични данни
7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас
7.2. Абонаменти за получаване на обяви с избрани критерии - за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
7.3. Бързи търсения и последно разглеждане оферти - до изтриването им от Вас
7.4. "Бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 6 месеца от последното ползване на Сайта
7.5. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година.
7.6. Копия на базата данни (Backup) - до 30 дни.
7.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години.
7.8. Записи на входящи телефонни обаждания през контактния център на Волантис България - до 3 месеца.
7.9. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Волантис България - до 6 месеца от подаването им;
7.10. Договори по дейността, включително Договори за посредничество - до 5 години.
7.11. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.
7.12. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.
8. Режим на предоставяне на информация
8.1. Волантис България не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.
8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Волантис България има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Волантис България и изнесена в публичната част на Сайта.
9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Волантис България
9.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Волантис България Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Волантис България да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Волантис България, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.
9.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в Сайта.
9.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Волантис България оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.
9.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от Волантис България, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това. Мълчанието ни означава, че личните ви данните са заличени.
10. Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци
10.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.
10.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете ТУК.
10.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.
10.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
10.5. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите ТУК.
11. Социални медии и платформи
11.1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от Волантис България или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.
11.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Волантис България за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Волантис България не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.
12. Защита на личната неприкосновеност на деца
12.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.
13. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни
13.1. Волантис България се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
13.2. При необходимост, Волантис България може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.
14. Длъжностно лице по защита на личните данни
Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на адрес: бул. България 53, ет. 3, маг. 27, София, 1404, Имейл: volantis@volantis.bg
 

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Актуалност: 26.06.2021 г.
1. Всеки Потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в Сайта, според тук посочените условия.
2. Потребителите могат да избират дали да подадат Обява към Волантис България или да публикуват Частна обява.
3. След подаване на Частна обява, Потребителят получава на посочен от него мейл, уникален код, с който може да редактира и да изтрива публикувана обява.
4. Потребителят, подал Частна обява, дава и съгласието си съдържанието на обявата да бъде рекламирано от Волантис България и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. Волантис България не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.
5. Потребителят, подал Обява към Волантис България, се счита за уведомен и съгласен, че с натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от имейл, извършва електронно изявление, с което ангажира Волантис България за сключване на договор, по силата на който Волантис България, като брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с недвижим имот.
6. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, Волантис България не може да бъде предпазено от некоректни или злоумишлени действия от страна на Потребителите. В този смисъл, отговорност за актуалността, верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.
7. Волантис България има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:
а/ прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
в/ подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
г/ текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
д/ потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
е/ потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);
ж/ обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.
з/ Волантис България има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.
8. Администраторите на Волантис България имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.
9. Волантис България не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.
10. Волантис България не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.
11. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта volantis.bg.
 

 

Update cookies preferences